Mišron Music Team

NAŠE LOGO 

Mišron Music Team 2017 - logo

POŘADATEL KULTURNÍCH AKCÍ

Hlavním naším cílem je 

Pronájem Led obrazovky, světelné a zvukové techniky 

Organizování a pořádání veřejných kulturních a společenských akcí

Pořádání koncertů, divadelních a jiných přestavení 

Publikační činnosti

Praktická činnost ve spolupráci s orgány samosprávy měst, zejména odborem pro kulturu a jinými subjekty.

Činnosti spojené s výchovnou a volnočasovou aktivitou dětí i dospělých

Jelikož je provozování hlavní činnosti spojeno s náklady, můžeme vykonávat i hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku

Provozování a zajištění gastronomie (občerstvení,bistro) na vlastních a různých kulturních akcích,v klubech apod.
 
Provozování klubů a klubových pivnic
 
Pronájem skákacích hradů pro děti na různé kulturní akce
 
Pronájem bilboardových ploch,pronájmy reklamních ploch, nemovitostí, kulturních a nekulturních prostor
 
Můžeme vybírat vstupné či startovné při pořádání různých kulturních akcích
 

Získávat příspěvky, podpory, dotace a dary ve všech formách od jiných fyzických a právnických osob, ze státního rozpočtu, rozpočtu Evropské unie i z rozpočtů měst i obcí a z vlastní činnosti 

a další činnost obdobného charakteru